Het kan voor u als kandidaat prettig zijn om te weten wat u te wachten staat bij een assessment:

  • Wij streven ernaar om een klimaat te scheppen waarin u zich op uw gemak voelt en waarin u maximaal kan presteren.
  • Veelal worden de resultaten direct na afloop van de afname van het assessment met u doorgesproken. U heeft dan de gelegenheid om te reflecteren op de uitkomsten. De schriftelijke rapportage wordt u eerst ter goedkeuring toegestuurd. Alleen na uw goedkeuring rapporteren wij aan de opdrachtgever.
  • Bij de afname van een volledig programma moet u rekening houden met een tijdsduur van één dagdeel.
  • Wij nemen een assessment af op één van onze vestigingen of op locatie.
  • In onze gedragscode kunt u lezen hoe wij omgaan met de uitslag van het assessment.

Kunt u een test voorbereiden?

Een persoonlijkheidsonderzoekof een beroepskeuzetest valt niet voor te bereiden. Voor de capaciteitentesten kan het geruststellend werken om kennis gemaakt te hebben met verschillende soorten capaciteitentesten. Veel testen zijn op internet te oefenen. Het is niet zo dat een kandidaat aanzienlijk hoger scoort als hij/zij van te voren testen heeft geoefend.
Tijdens de instructie krijgt de kandidaat bij ons voldoende tijd om door middel van oefenvragen de bedoeling van een test te doorgronden.
Oefenmateriaal kunt u vinden op websites als: www.test.pagina.nl, www.123test.nl.

Op deze sites staan wel andere testen dan die wij gebruiken.

Is het verstandig om voor of op de dag van de afname ook te werken?

Een assessmentvraagt veel concentratie. Uitgerust en ontspannen zijn draagt bij aan de validiteit van de onderzoeksresultaten.
Bij de bespreking van een assessment kan de kandidaat zoveel indrukken over zichzelf krijgen dat het verstandig kan zijn de rest van de dag geen inspannende werkzaamheden meer te verrichten.

Maakt jullie bureau de testen zelf?

Nee, we maken zelf geen testen. Dit wordt gedaan door specialisten op dat gebied. Het maken van testen kost veel tijd en geld, omdat de uitkomst van een test betrouwbaar moet zijn. In de psychometrie zijn hiervoor allerlei validiteit- en betrouwbaarheidsscores ontwikkeld. Dit zijn metingen die gepaard gaan met grote groepen testpersonen. De normgroepen moeten representatief zijn voor de kandidaat die wij testen.

Wat is het verschil tussen jullie assessment en dat van andere bureaus?

Ten aanzien van de inzet van capaciteitentesten, instrumenten voor persoonlijkheidsonderzoek en beroepskeuze zullen wij niet veel verschillen met andere bureaus. Onder assessment en leiderschaponderzoek treft u testen aan die bij andere bureaus zelden of nooit worden gebruikt. Onze rapporten zijn altijd handwerk.
Wij maken geen gebruik van rollenspellen.

Hoe zit het met de voorspellende waarde van een test?

De door ons gebruikte testen worden voortdurend onderzocht op hun voorspellende waarde. In de vaststelling hiervoor wordt het begrip validiteit gehanteerd. In het algemeen scoren de capaciteitentesten het hoogst.