slide-1-goed
slide-8

Assessment

Persoonlijkheids onderzoek

In overleg met de opdrachtgever kan voor een functie een gewenst persoonlijkheidsprofiel worden vastgesteld. Het persoonlijkheidsonderzoek wijst vervolgens uit in welke mate het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat hierbij aansluit.

Capaciteiten onderzoek

In een capaciteitenonderzoek worden het werk- en denkniveau en de schoolse vaardigheden van de kandidaat onderzocht. Het werk- en denkniveau wordt bepaald door testen af te nemen die aspecten van algemene intelligentie meten, zoals analytisch vermogen, logisch denken, verbaal redeneervermogen en technisch inzicht.

Onderzoek zelfbeeld

De kandidaat geeft door middel van het beantwoorden van open vragen zijn/haar zelfkennis weer ten aanzien van de persoonlijke effectiviteit en ineffectiviteit in zijn of haar stijl van werken/leidinggeven. Het zelfbeeld van de kandidaat wordt vergeleken met zijn of haar persoonlijkheid.

Onderzoek naar omgang met problemen

In dit onderzoek wordt bepaald hoe de kandidaat vanuit zijn of haar persoonlijkheid reageert op problemen, stressvolle situaties en/of gebeurtenissen. De uitkomsten worden vergeleken met de persoonlijkheid van de kandidaat.